Badanie czynnosci wydzielniczej zoladka

Badanie czynności wydzielniczej żołądka. Badanie żołądka podstawowymi metodami fizycznymi z uwzględnieniem wywiadów pozwala nieraz wnosić o stanie anatomicznym żołądka (rak, rozszerzenie, opadnięcie itd. ), nie daje natomiast możności sądzić o jego stanie czynnościowym. Nowy okres w nauce o chorobach żołądka rozpoczyna się z wprowadzeniem do. . kliniki przez Kusemauui w r. 1809 zgłębnika żołądkowego. Umożliwił on uzyskiwanie zawartości żołądkowej u człowieka i wytwarzanie na podstawie jej badania pojęcia o czynności wydzielniczej i opróżniającej żołądka. Zdobycz ta przyczyniła się wyśmienicie do znacznego rozszerzenia i pogłębienia naszych wiadomości w dziedzinie fizjologii i patologii żołądka. Szczególnie duże zasługi w tym kierunku położy} nasz rodak Walery Jaworski. a) Metody uzyskiwania zawartości żołądkowej Zgłębniki żołądkowe. Przez długi czas dla uzyskiwania zawartości żołądkowej posługiwano się zgłębni kami grubymi, o średnicy 10-12 mm, długo-ści do 75 cm, średnio miękkimi, drożnymi, z dwoma okienkami na końcu żołądkowym. Niektórzy są nadal zwolennikami tych zgłębników, przekładając je nad zgłębniki cienkie. Obecnie większość klinicystów, zwłaszcza tych, którzy są zwolennikami cząstkowego badania wydzielniczej czynności żołądka, posługuje się zgłębnikami cienkimi o świetle 2 mm. [podobne: niedomoga ciałka żółtego, cerazette ulotka, redblocker krem cena ]