Dno oka

Z innych szczegółów, jakie przedstawia prawidłowe dno oka, wymienić jeszcze należy okolicę siatkówki, tzw. plamką żółtą, a więc miejscu nąjwyraźniejszego widzenia. Abyśmy to miejsce mogli zobaczyć, musi badany skierować wzrok wprost do zwierciadła wziernikowego. Ponieważ przytem źrenica silniej się zwęża, przez co badanie staje się trudniejszem, przeto korzystnie jest poprzednio rozszerzyć ją sztucznie np. przez zapuszczenie homatro in . Jak wiadomo plamka żółta ulega zabarwieniu, jakie przybiera po śmierci. W oku żywem barwa jej jest czerwona i nie różni się od reszty dna oka. Znamionuje się ona tylko brakiem widocznych naczyń. Najdrobniejsze dostrzegalne gałązki żył i tętnic siatkówkowych kończą się i gubią na jej obwodzie. W środku tej zazwyczaj poziomo owalnej plamki znajduje się jamka środkowa, która się wyróżnia ciemno czerwonem zabarwieniem. Nadto zauważyć się daje mniej lub więcej wyraźny połysk okrężny, lub łukowaty, odpowiadający spadzistemu nieco brzegowi tej jamki. Za pomocą umyślnie na ten cel sporządzonych wzierników przy użyciu pryzmatów i osobnych sposobów badania można dojrzeć bardzo obwodowe okolice dna oka i dotrzeć wzrokiem aż do rąbka siatkówki, a nawet do poczatku wyrostków ciała rzęskowego badaniu w obrazie prostym, bo zaledwie około 4-krotne, natomiast pole wziernikowe jest znacznie większe, łatwiejsze jest zatem rozejrzenie się w Całości obrazu dna Oka. Obraz wziernikowy dna ocznego. W prawidłowych warunkach tłem, na którem widzimy szczegóły dna, jest czerwona naczyniówka, która, zwłaszcza u osób o ciemniejszej barwie włosów. a więc zasobnych w barwik, okazuje mniej lub więcej wyraźne marmurkowanie zależne od niejednostajnego rozłożenia barwika w postaci ciemniejszych romboidalnych przestrzeni, porozdzielanych jaśniejszemi smugami. W oczach ubogich w barwik, u jasnych blondynów, a tem bardziej u bielców (albinosów) obraz jest wprost przeciwny : romboidalne przestrzenie są jaśniejsze (względnie nawet białe), z powodu przeświecania twardówki, a porozdzielane czerwonemi smugami grubych naczyń żylnych. W takich oczach widać również bardzo wyraźnie na obwodzie dna gwieździste rozgałęzienia żył wirowych (venae vortieosae). Szczegółem, który na dnie oka przede wszystkiem zwraca naszą uwagę, jest wejście nerwu wzrokowego do gałki ocznej, przedstawiające jak gdyby poprzeczny przekrój tego nerwu,  nazwane tarczą nerwu wzrokowego  Ponieważ nerw wzrokowy wchodzi do gałki w miejscu oddalonem około 15 0 na wewnątrz od tylnego bieguna, przeto chcąc okolicę tarczy oświetlić wziernikiem, polecamy badanemu, ażeby zwracając twarz wprost ku nam, skierował oczy w skos ku naszemu uchu prawemu, gdy mu oglądamy oko prawe, a ku naszemu uchu lewemu, gdy badamy oko lewe. Ujście nerwu wzrokowego przedstawia się jako krążek niezupełnie regularny, często cokolwiek zbliżony do owalu, barwy jasno-różowej, zatem o wiele jaśniejszej od czerwonego tła naczyniówkowego, ograniczony wyraźnie i otoczony zazwyczaj wąskim pierścieniem barwy szarej, lub nawet białej. Jest to tzw. pierścień twardówkowy , odpowiadający twardówkowej pochewce nerwu wzrokowego. Na obwodzie tego twardówkowego pierścienia widzimy często większe, lub mniejsze nagromadzenie barwika w postaci czarnych punktów, smug, lub większych grudek. Zabarwienie samej tarczy nie jest jednostajne. Część środkowa— nie zawsze jednak odpowiadająca ściśle środkowi krążka, bo czasem przesunięta ku skroniom — okazuje barwę jaśniejszą lub nawet zupełnie białą.Jest to jedna z metod w tym celu przez okulistów używanych. Trudność tej metody polega na koniecznem zwolnieniu akomodacyi, a prócz tego źródło błędów tkwi takie w oddaleniu soczewki wyrównawczej tak od oka badacza, jak i od oka badanego. Oddalenie to, zwłaszcza przy wyższych stopniach ametropii, powoduje nieraz różnicę między znalezioną, a rzeczywistą refrakcyą. [podobne: cerazette ulotka, mercilon cena, niedomoga ciałka żółtego, proteza acetalowa ]