Hyperdoncja

Skład pełnego uzębienia dorosłego człowieka powinien liczyć 32 zęby. Nie od wczoraj stomatologia zna jednak przypadki, w których zębów tych jest więcej. Nadliczbowość zębów nazywana jest przez stomatologów jak hyperdoncja i jest wynikiem nadczynności listewki zębowej, która jest główną strukturą, biorąc udział w procesie tworzenia się zębów. Hyperdoncja może dotyczyć zarówno zębów mlecznych, jak i stałych. O ile w przypadku nadliczbowości tych pierwszych nie stanowi ona większego problem, o tyle jeśli dotyczy zębów stałych, może okazać się dużą uciążliwością. Hyperdoncja jest zaburzeniem o podłoży genetycznym. Najczęściej dotyczy rejonu zębów siecznych. Dodatkowe zęby, które pojawiają się w okolicy zębów trzonowych, lokalizują się zwykle za trzonowcami bądź przytrzonowo. Hyperdoncja może dotyczyć zwiększonej ilości zębów w przypadku pełnego uzębienia, albo też pojawienie się dodatkowych zębów w ich danej grupie. Dodatkowo wyróżnia się tak zwaną hyperdoncję rzekomą- wówczas, gdy w jamie ustnej występują przetrwałe zęby mleczne, albo prawdziwą. Nierzadko też hyperdoncja związana jest z tak zwanym trzecim ząbkowaniem. Jest to zjawisko bardzo rzadkie. Polega na wrastaniu się kolejnych, trzecich zębów, w miejscu usunięcia tych stałych. Podczas hyperdoncji wyrastają zęby których budowa nie zawsze jest prawidłowa. Bez względu na to, czy dodatkowe zęby wykazują pewne nieprawidłowości, pacjent, u którego pojawia się nadliczbowość, musi udać się na konsultację ze stomatologiem. Zwłaszcza wtedy, gdy nadliczbowość jest związana ze stałym już uzębieniem. Lekarz stomatolog zaleca zwykle usunięcie nadliczbowych zębów. Wskazaniem to tego jest nie tylko wygląd i w wielu przypadkach mało komfortowa lokalizacja, ale również to, że są one bardzo często powodem powstania zapaleń tkanek przyzębia. Hyperdoncja nie jest częstym zaburzeniem, jednak przypadki te nie są pojedyncze. Konsultacja z lekarzem stomatologiem zapewni nam nie tylko komfort, lecz uchroni nas również przez niepożądanymi zmianami, które mogą wpływać na stałe uzębienie. [więcej w: dentysta, stomatolog, skiaskopia ]