Latanie

Latanie, jeśli wogóle jest możliwe, jest bardzo utrudnione i ograniczone na krótki przeciąg czasu; jeśli zwierzę przy tem trafi na jakąś przeszkodę, pada na ziemię. Zwierzę nie jest w stanie samo się żywić, musi być karmione sztucznie. Obraz ten powoli, zwykle w przeciągu 3—4 dni się zmienia.
Ruchy wahadłowe głowy wprawdzie trwają dalej, lecz nie są już tak gwałtowne i nie przechodzą w ogólne kurczowe ruchy ciała. Zwierzę upada tylko pyzy szybkiem bieganiu, utrzymanie równowagi ciała nie sprawia zwierzęciu już większych trudności. Latanie jest wprawdzie jeszcze niezręczne, lecz możliwe. Zwierzę zaczyna samo się karmić, w kilka tygodni po operacyi zwierzę zachowuje się zupełnie normalnie, od czasu do czasu tylko występują wahadłowe ruchy głowy.
To jest obraz zachowania się zwierzęcia po dokładnie wykonanem doświadczeniu. Jeśli np. wystąpi podczas doświadczenia krwotok lub doświadczenie nie będzie wykonane z całą ścisłością, to obraz się zmienia. W kilka dni po operacyi zwierzę leży zupełnie spokojnie w kącie klatki z głową w ten sposób przekręconą. że dziób jest zwrócony ku górze, tyłogłowie zaś opiera się z siłą na ziemi. W tem położeniu zwierzę zachowuje się spokojnie. Przy usiłowaniu zmiany tegoż położenia występują natychmiast gwałtowne ruchy głowy, ruchy całego ciała i t. d.
Przecięcie kanału wywołuje obraz następujący: głowa wykonywa ruch wahadłowy, jednak z góry ku dołowi i z powrotem, ruchy głowy więc odbywają się w płaszczyźnie pionowej. W niektórych przypadkach głowa odchyla się ku tyłowi tak, że tyloglowie opiera się o kark. Ruchy wahadłowe głowy stają się coraz silniejsze, poczem występują ogólne   ruchy całego ciała. Ruchy te polegają na tem, że cały kadłub podskakuje naokoło swej osi poprzecznej. Ruchy te są tak silne, iż odnosi się wrażenie, iż skutkiem tego podskakiwania całe ciało zostanie przerzucone ku tyłowi. Latanie, jeśli wogóle jest możliwe, jest bezładne i trwać może tylko krótki przeciąg czasu. zachowanie się zwierząt jest podobne jak przy przecięciu obu przewodów poziomych. Jeżeli przetniemy wszystkie cztery kanały t. j. oba kanały poziome i pionowe, to występują silne bardzo ruchy głowy, którym po pewnej chwili towarzyszą ogólne ruchy przymusowe Ciała. Ruchy te głowy różnią się Od opisanych poprzednio. Kierunek ich jest od przodu i strony prawej ku tyłowi i stronie lewej i z powrotem, lub też w kierunku przeciwnym; odnosi się przy tern wrażenie, jakby zwierzęta dziób swój chciały wkręcić w podlogę. Ruchy całego kadłuba są mieszaniną silnych bardzo kurczowych ruchów maneżowych z przerzucaniem ciała poprzez ogon lub poprzez głowę. Każda próba zmiany położenia wywołuje opisane ruchy. Trzy do czterech dni po operacyi leżą zwierzęta zupełnie spokojnie, głowa. w pozycyi powyżej opisanej, tyloglowie zwrócone kn piersi, dziób ku górze. [przypisy: aplefit opinie, locacid opinie, eurespal syrop, hydroxyzinum dawkowanie ]
Przecięcie kanały_przedniego pionowego „(strzałkowego) w jeden lub też dwa ruchy głowy; ruch ten skierowany jest od tyłu ku przodowi i od strony prawej ku lewej lub też odwrotnie. Przecięcie obu kanałów wywołuje te same ruchy tylko w o wiele wybitniejszym stopniu i dłużej trwające.
Określając charakter ruchów głowy występujących u gołębia, widzimy, iż doświadczenia powyższe wykazały, że przecięcie obu symetrycznych przewodów łukowatych wywołuje wahadłowe ruchy głowy w płaszczyźnie operowanych kanałów.
Ruchy całego ciała mają ten sam kierunek, analiza tylko tych ruchów jest trudniejszą.