Nystagrmus kaloryczny

Dla zrozumienia tejże reakcyi możemy wykonać następujące doświadczenie. Jeżeli wąskie naczynie wypełnione wodą 0 ciepłocie 37 st. będziemy od zewnątrz polewać w jednym miejscu wodą o ciepłocie 200 to w temże miejscu wystąpi oziębienie ściany naczynia, równo z tem obniża się temperatura wody w naczyniu aż do temperatury 200. Ponieważ zimna woda cięższą jest niż ciepła, przeto cząstki oziębionej wody opadają ku dołowi, na ich zaś miejsce napływa z góry woda cieplejsza. Ta znowu ulega oziębieniu tak, że wytwarza się powoli krążenie płynu w naczyniu w kierunku strzałki, odwrotny ruch płynu będzie miał miejsce przy nastrzykiwaniu naczynia wodą o temperaturze wyższej od ciepłoty płynu zawartego w naczyniu. Jeżeli wodą zimną przestrzykujemy ucho, to przede wszystkiem ulega oziębieniu błona bębenkowa, później zaś części coraz to dalsze aż do baniek przewodów półkolistych. W pozycyi siedzącej ciała, z głową prosto utrzymaną, najlepsze warunki do ruchu endolimfy pod wpływem zimnej wody, przedstawia bańka przewodu przedniego pionowego, tu działanie zimnej wody jest najsilniejsze, jako następstwo też tego występuje silny nystagmus i to nystagmus kołujący ku stronie przeciwnej do przestrzykiwanego ucha. Nystagmus poziomy, który równocześnie obserwujemy i którego kierunek jest też zwrócony ku stronie ucha nieprzestrzykiwanego, pochodzi stąd, iż przewód poziomy nie leży zupełnie w płaszczyźnie poziomej, lecz tworzy on z płaszczyzną poziomą kąt około 300 ku przodowi otwarty, i na ten więc przewód działa zimna woda, jednak już w znacznie słabszym stopniu niż na przewód pionowy. Rezultatem przestrzykiwania ucha wodą zimną będzie nystagmug kołujący (silny) i nystagmus poziomy (slaby), ku stronie przeciwnej. W położeniu optimum znajduje się przewód półkolisty pionowy, w położeniu pessimum przewód poziomy. Odpowiednio więc do ułożenia głowy, nystagmus będzie się zmieniał, równomiernie do tego, który przewód półkolisty będzie się znajdował w położeniu najkorzystniejszem dla krążenia endolimfy. Z organu centralnego dochodzą do przedsionka stale bodźce, które w stanie normalnym wzajemnie się znoszą. Jeśli po jednej stronie pod wpływem zimna wywołamy objawy porażenne w aparacie przedsionkowym, to bierze przewagę aparat przedsionkowy ucha drugiego nieprzestrzykiwanego i wywołuje nystagmus ku stronie nieporażonej. Nystagmus więc wywołany bodźcem kalorycznym, nie byłby zatem objawem podrażnienia labiryntu przestrzykiwanego lecz objawem porażenia, ubytku czynności tegoż labiryntu.
Nystagmus przy kompresyi i aspiracyi. Jeżeli pod wpływem spraw patologicznych toczących się w uchu przyjdzie do obnażenia przewodu półkolistego błoniastego, to przy kompresyi lub aspiracyi powietrza, otrzymujemy nystagmus. Przy kompresyi zwykle nystagmus idzie kierunku badanego ucha, przy aspiracyi w stronę przeciwną. Ruch gałek ocznych jest zwykle powolny, rzadziej wystepują drobne drgania. Dość często występują równocześnie objawy zawrotu głowy. Doświadczenie to odpowiada w zupełności przytoczonemu już doświadczeniu Ewalda. Ponieważ najczęściej sprawa patologiczna obejmuje kanał poziomy, przeto nystagmus odbywa się w płaszczyźnie poziomej. [przypisy: aplefit opinie, locacid opinie, eurespal syrop, hydroxyzinum dawkowanie ]
Nystagmus galwaniczny. Jeżeli przepuścimy poprzecznie przez głowę prąd galwaniczny tak, Że anoda leży poza uchem jednem, katoda poza uchem drugiem, to przy sile prądu Milliamperów powstaje nystagmus, w kierunku katody. W przeciwieństwie do nyStagmus obrotowego i kalorycznego, który jest zależny od ułożenia głowy, nystggłąțłs_gąlwaniezny jest zawsze stały, t. j. kołujągg_ppObok drżenia gałek oeznyeh występuje nieraz pochylenie głowy w kierunku anody, przy silnym prądzie występuje zawrót głowy i upadek.