Obrotowe drżenie oczu u ludzi (łłystagmus obrotowy)

Przy obracaniu się zdrowego człowieka, czynnem lub biernem naokoło jego własnej osi pionowej, z głową prosto utrzymaną i zamkniętemi  oczyma, występuje nystagmus poziomy, w kierunku obrotu. Nystagmus ten wywołany jest podrażnieniem łuku poziomego przez przesuwanie się endolimfy. Po ukończeniu obrotu występuje t. zw. nystagmus poobrotowy, podczas którego ruch gałek ocznych idzie w kierunku przeciwnym do obrotu ciała. Jeśli ruch obrotowy trwa dłużej, to drżenie oczu może ustąpić, występuje ono powtórnie przy zmianach szybkości obrotu, po zatrzymaniu zaś badanego jako t. zw. nystagmus poobrotowy.
Nystagmus podczas obrotu tłumaczymy sobie krążeniem endolimfy w przewodach półkolistych, Przez obracanie się ciała naokoło jego własnej osi wywołujemy podrażnienie zakończeń nerwowych przyrządu przedsionkowego, na drodze zaś odruchowej drżenie. oczu. Na szklanym modelu przewodu półkolistego, możemy sobie uzmysłowić działanie krążenia endolimfy na kupulę. jeśli nagle zatrzymamy stołek obrotowy, to wprawdzie równo ze stołkiem rurka od razu staje w miejscu, płyn jednak w niej zawarty, według tegoż samego prawa bezwładności, będzie jeszcze jakiś czas krążyć w kierunku ruchu obrotowego, płytka zaś lakowa, przedstawiająca nam kupulę, odniesie uderzenie w kierunku przeciwnym jak z początku obrotu, czyli zwróci się ona w kierunku obrotu.[przypisy: aplefit opinie, locacid opinie, eurespal syrop, hydroxyzinum dawkowanie ]
Przewód półkolisty poziomy u człowieka siedzącego na stołku obrotowym z głową prosto utrzymaną znajduje się w tem samem położeniu jak powyższa rurka szklana. Z początkiem obrotu endolimfa mocą swej bezwładności uderza kupulę w kierunku przeciwnym obrotu. Drugie uderzenie, ale już w kierunku obrotu muje kupula z chwilą nagłego zatrzymania stołka obrotowego. Występuje więc dwukrotne podrażnienie zakończeń nerwowych kupuli przewodów półkolistych poziomych, jedno z początkiem obrotu, drugie przy końcu obrotu. Zachodzi pytanie, w jaki sposób tłumaczymy sobie występowanie nustagmus poobrotowego i dlaczego kierunek jego jest odwrotny do kierunku nustagmus obrotowego.
Do wytłumaczenia tych objawów zwróćmy uwagę podczas obrotu w prawo, na przewód półkolisty prawy. Bańka przewodu półkolistego ucha prawego położoną jest ku przodowi, Z początkiem obrotu wprawdzie równomiernie obraca się sam przewód, skutkiem atoli bezwładności endolimfy ta pozostaje jeszcze przez pewien czas w swem położeniu, rzekomo więc jakoby wykonywała ona ruch w kierunku przeciwnym. Kierunek ruchu endolimfy byłby od strony węższego końca przewodu ku bańce i w tym też kierunku kupula zostaje przesuniętą. Po zatrzymaniu stołka występuje ruch endolimfy kierunku przeciwnym (t. j, w kierunku obrotu), a więc od bańki ku węższemu końcowi, co wywołuje nystagmus t. zw. poobrotowy, kierunku przeciwnym obrotowi.