Opukiwanie brzucha

Opukiwanie brzucha. Opukiwanie brzucha jest metodą bez porównania mniej doniosłą niż obmacywanie, a to dlatego, że na jej wyniki wpływa często stan nie tylko badanego narządu, ale także narządów sąsiednich. Mimo to badanie opukiwaniem należy wykonywać w każdym przypadku, stosując opukiwanie ciche. Jeżeli bowiem wynik badania stale jest ten sam, gdy się bada o różnej porze dnia, na czczo, po spożyciu pokarmu, po opróżnieniu przewodu pokarmowego, słowem w różnych warunkach, to taki wynik nabiera już znaczenia. Brzuch opukuje się w różnych położeniach ciała w linii pośrodkowej dała, w obu przedłużonych liniach środkowych obojczykowych i w linii poprzecznej pępkowej, idąc od odgłosu bębenkowego w kierunku odgłosu stłumionego. W warunkach prawidłowych, zależnie od miernej ilości gazów w jelitach, odgłos opukowy w zakresie brzucha jest bębenkowy. Większe nagromadzenie się gazów w jelitach zmienia go na odgłos metaliczny i wreszcie na s tłumiony. Jeieli jelita są wypełnione kałem, otrzymujemy odgłos stłumiony, gdy zaś zawierają prócz mas stałych także gazy – przytłumiono-bębenkowy. [przypisy: benfotiamina, ile zarabia dentysta, redblocker krem cena ]