Doświadczenia Scheinerowskiego

Filed Under (Bez kategorii) by admin on 14-01-2018

0

Doświadczenia Scheinerowskiego przeprowadza się z dwoma otworkami z których jeden zasłonięty jest szkiełkiem czerwonem c, a drugi zielonem. Wiadomo, że patrzą przez takie otworki na świecący punkt w ekranie, który znajduj się w punkcie sprzężonym z siatkówką naszego oka, widzimy go pojedyńczo. Jeśli oko jest miarowe, musi ten punkt świetlny znajdować się tak daleko, żeby promienie idące od niego do oka mogły być uważane za równoległe. Jeżeli oko ma n. p. myopię 2,0 D, wtedy płytki po załamaniu w oku spotkają się na siatkówce i wytworzą pojedyńczy obraz punktu świecącego. Krótko mówiąc, punkt dali wzrokowej jest zawsze punktem sprzężonym bo wychodzące promienie zbierają się na siatkówce, w każdym innym przypadku przy użyciu dwóch otworków musi powstać na siatkówce obraz podwójny, przy użyciu trzech obraz potrójny i t. d. Jeśli punkt świetlny umieścimy bliżej niż punctun remotum badanego oka, wtedy rozbieżność promieni jest za wielka, oko skupia je zatem poza siatkówką, a na siatkówce powstają dwa barwne obrazki, ułożone zgodnie, jak kolorowe szkiełka przed otworkami płytki ale na podstawie znanego prawa odwrotnej projekcyi, oko widzi punkty świetlne ułożone przeciwnie, t. j, czerwony po stronie zielonego szkiełka, i vice versa, Jeżeli punkt świetlny umieścimy poza punctun remotum badanego oka, rozbieżność promienistatyczną, wnioskujemy, że odległe przedmioty widzi wyraźnie bez pomocy akomodacyi. Obliczenia wykazują, że w oku zredukowanem, które spogląda na przedmiot 7odległy, wyraźny obraz tego przedmiotu, przy spoczynku akomodacyi, powstaje w płaszczyźnie 0,06 mm. dalej położonej, niż w chwili, gdy oko patrzy w dal nieskończoną. Mimo tego jednak widzimy ten przedmiot zupełnie wyraźnie bez pomocy akomodacyi, a to dzięki temu, że grubość warstwy pręcików i czopków wynosi właśnie przeciętnie 0,06 mm., toteż wyraźny obraz nie wykracza jeszcze poza tę gdy spoglądamy na przedmiot znajdujący się bliżej, płaszczyzna wyraźnego obrazu przesuwa się już poza siatkówkę n. jeśli odległość wynosi 1 metr, m., wtedy różnica wynosi 0,30 mm., 0,62 mm., 1,27 mm. i oko musi za pomocą akomodacyi zwiększyć swoje zalamywanie ażeby ten wyraźny obraz sprowadzić w obręb warstwy pręcików i czopków. W każdym razie dzięki tej grubości warstwy wrażliwej istnieje możność widzenia wyraźnego, przy jednym i tym samym stopniu napięcia akomodacyi, dwóch przedmiotów, z których jeden leży w nieco mniejszej odległości od oka niż drugi. Tak n. p, możemy widzieć wyraźnie litery druku wpatrując się w koniec pióra lub ostro zakrojonego ołówka, trzymanego cokolwiek bliżej od tych liter. Ta różnica odległości jest tu wogóle bardzo mała i tem mniejsza, im bliżej oka, coraz to zaś większa, im dalej, Widzieliśmy wyżej, że poza 5 metrów różnica ta staje się już niezmiernie wielką, sięga bowiem w nieskończoność. wykazaliśmy mianowicie, że oko przy zupełnym spoczynku akomodacyi widzi równie wyraźnie przedmioty w odległości metrów, w odległości nieskończenie wielkiej. Z tem ograniczeniem przyjąć należy wnioski oparte na doświadczeniu z woalką. [więcej w: Gliwice stomatolog, stomatolog Warszawa, gabinety stomatologiczne, stomatolog zielona góra ]

Przesuniecie tęczówki podczas akomodacji

Filed Under (Bez kategorii) by admin on 14-01-2018

0

Zmianę tę najłatwiej jest zauważyć, przyglądając się oku od strony skroni. Uderza nas wtedy przede wszystkiem, że przednia komora w chwili akomodacyi staje się płytszą. W związku z innemi zjawiskami spostrzeganemi w oku które akomoduje, musimy to wysunięcie ku przodowi przypisać wypukleniu przedniej powierzchni soczewki. Wedle Helmholza środek przedniej powierzchni soczewki podczas największego wysiłku akomodacyi wysuwa się k przodowi. Bardzo przekonywającego dowodów co do zmiany powierzchni soczewki podczas akomodacyi dostarczają obrazki będzie zbyt mała, przetną się one przed siatkówką, a na siatkówce powstaną dwa obrazki skrzyżowane, które oko będzie widziało w ułożeniu zgodnem. Wszystko to odnosi się do stosunków refrakcyi statycznej, ale zupełnie te same prawa rządzą zjawiskami towarzyszącemi dynamicznym zmianom refrakcyi wywołanym mniejszem lub większem napięciem akomodacyi. Akomodacya potęgując siłę refrakcyi oka, wywołuje w niem stan chwilowej, dynamicznej myopii, która od statycznej myopii różni się tylko swoją zmiennością. Każdorazowy zatem punkt nastawienia oka zaakomodowanego odpowiada punktowi dali wzrokowej oka mniej lub więcej krótkowzrocznego. Jeśli zatem użyliśmy do doświadczenia Scheinerowskiego wyżej wspomnianej płytki metropometrycznej wetknęli do liniału trzy szpilki z białemi główkami w różnych odległościach, to akomodując do szpilki środkowej widzimy ją pojedyńczo, dwie inne zaś podwójnie i to bliższą (l) w obrazkach skrzyżowanych, a dalszą w obrazkach zgodnych co łatwo stwierdzić po zabarwieniu główek. Odległość szpilki środkowej widzianej pojedyńczo daje nam od razu miarę chwilowego napięcia akomodacyi. Jeśli ta odległość wynosi n. p. 25 em., napięcie akomodacyi, czyli przyrost refrakcyi wynosi 4,0 D. Oczywiście mowa tu o oku miarowem. Przy wadach refrakcyi stosunki akomodacyi zmieniąaą się gruntownie. Dawni fizyologowie przypuszczali, że podobnie jak dziś w przyrządzie fotograficznym, który nastawiamy, zbliżając w miarę potrzeby kliszę do soczewki, lub oddalając ją od niej, siatkówka oka przesuwa się wstecz, lub naprzód w miarę tego. czy oko ma widzieć przedmioty bliższe, czy dalsze. Wiadomo, że tak wcale nie jest. Już Descartes w roku 1636 wyraził przekonanie, że siatkówka pozostaje w miejscu, a soczewka oka powiększa chwilowo swą siłę łamliwą i umożliwia w ten sposób wyraźne widzenie przedmiotów bliskich. Ze nie jest to wcale zasługą rogówki, że ona w akcie akomodacyi nie bierze żadnego udziału, — bo i to dawniej przypuszczano , — udowodnił że otworki przeniesiemy wzrok na drugą szpilkę, znajdującą się w pewnej odległości przed lub poza pierwszą, wtedy ta pierwsza ukaże się nam natychmiast podwójnie. Po tem, co było powiedziane w jednym z poprzednich rozdziałów o oznaczaniu refrakcyi za pomocą dwóch lub kilku otworków stenopeicznych, zjawisko powyższe staje się łatwo zrozumiałem [więcej w: Gliwice stomatolog, stomatolog Warszawa, gabinety stomatologiczne, stomatolog zielona góra ]