Badania zoladka

Badania żołądka. Po ogólnym zbadaniu brzucha przechodzimy do obmacywania poszczególnych jego narządów. Obmacywanie rozpoczynamy zwykle od dużych narządów brzusznych, mianowicie od wątroby i śledziony, a następnie przechodzimy do obmacywania kolejno jelita grubego, żołądka, dwunastnicy, rzutu jelit cienkich, nerek, trzustki i odbytnicy. Obmacywanie okolicy żołądkaa ma za zadanie stwierdzić, czy nie ma bolesności rozlanej lub ograniczonej, głębokiej lub powierzchownej, ograniczonego wzmożonego napięcia powłok brzusznych w nadbrzuszu, szmeru pluskania, ruchów robaczkowych żołądka, guzów, przepuklin, nadto czy nie da się stwierdzić poszczególnych części żołądka. Bolesność w okolicy żołądka może być głęboka, czyli uciskowa, i powierzchowna, zwana także przeczulicą powłok brzusznych. Continue reading „Badania zoladka”

n-3 Kwasy tłuszczowe i skutki sercowo-naczyniowe u pacjentów z Dysglycemią AD 6

Kilka możliwości może wyjaśniać różnice między naszymi odkryciami a doniesieniami o korzyściach płynących z poprzednich badań suplementów zawierających kwasy tłuszczowe n-3. Po pierwsze, w dwóch największych badaniach rekrutowano pacjentów, którzy przebyli zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy lub którzy cierpieli na niewydolność serca.12,13 Tacy uczestnicy prawdopodobnie częściej odnosiliby korzyści z jakiegokolwiek możliwego antyarytmicznego działania kwasów tłuszczowych n-3 niż byli uczestnikami naszego badania.
Po drugie, uczestnicy naszego badania przyjmowali więcej kardioprotekcyjnych terapii niż te w wielu wcześniej publikowanych badaniach. Te terapie mogły zmniejszyć częstość zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, zmniejszając w ten sposób moc statystyczną wykrywającą jakikolwiek wpływ kwasów tłuszczowych n-3. Continue reading „n-3 Kwasy tłuszczowe i skutki sercowo-naczyniowe u pacjentów z Dysglycemią AD 6”

Trudnosci wydobywania zawartosci zoladkowej po sniadaniu Ewald- Boasa oraz po sniadaniu bialkowym

Trudności wydobywania zawartości żołądkowej po śniadaniu Ewald- Boasa oraz po śniadaniu białkowym, zależnie od zatykania zgłębnika przez składniki śniadania, spowodowały poszukiwanie próbnych śniadań płynnych o składzie jednolitym. Poszukiwano jednocześnie pokarmu takiego, który by zdołał wydobyć z gruczołów żołądkowych maximum ich wydolności wydzielniczej. W ten sposób powstały próbne śniadania Leubego oraz Jaworskiego z lodowatej wody, Stickela z 300 mI 4% świeżego klajstru krochmalnego o odczynie obojętnym, Schalijego z bulionu zakwaszonego kwasem solnym do stopnia ogólnej kwaśności 0,2% Hel, Talmy z czystego bulionu, Kaysera oraz Mintza z roztworu wyciągu mięsnego Liebiga, Ehrmanna z 300 mI 5% alkoholu etylowego, Ganga i Kleina z ocukrzonej herbaty, Brendla z wody z sokiem malinowym, Raubera z 5% cukru, Straussa i Galewskiego z 300 ml nieocukrzonej herbaty, Katecha i Kalka 2 0,2 g czystej kofeiny w 300 ml wody, Witolda Orłouiflkiepo z 2O O ml świeżego soku kapusty i inne. Jako silny bodziec dla wydzielniczej czynności żołądka polecono także histaminę, która działa na gruczoły żołądkowe bezpośrednio, bez udziału czynnika psychicznego (Leon Popielski). Stosuje się ją podskórnie na czczo w dawce 0,5-1 ml 1%0 roztworu w fizjologicznym roztworze soli kuchennej, zatem w dawce 0,5-1 mg, czyli mniej więcej 0,01 mg na kg wagi ciała. Continue reading „Trudnosci wydobywania zawartosci zoladkowej po sniadaniu Ewald- Boasa oraz po sniadaniu bialkowym”

Ryzyko złamania i leczenie kwasem zoledronowym u mężczyzn z osteoporozą

Złamania u mężczyzn stanowią poważny problem zdrowotny, a dane dotyczące skuteczności przeciwzłamaniowej terapii osteoporozy u mężczyzn są ograniczone. Badaliśmy wpływ kwasu zoledronowego na ryzyko złamań u mężczyzn z osteoporozą. Metody
W tym wieloośrodkowym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu losowo przydzielono 1199 mężczyzn z pierwotną lub hipogonadystyczną osteoporozą, którzy byli w wieku od 50 do 85 lat, aby otrzymać dożylną infuzję kwasu zoledronowego (5 mg) lub placebo w punkcie wyjściowym i po 12 miesiącach. Uczestnicy otrzymywali codzienną suplementację wapnia i witaminy D. Continue reading „Ryzyko złamania i leczenie kwasem zoledronowym u mężczyzn z osteoporozą”