Skóra brzucha w przypadkach znacznego zwiekszenia cisnienia w jamie brzusznej jest gladka, cienka, napieta, tak iz nie daje sie ujac w faldy

Skóra brzucha w przypadkach znacznego zwiększenia ciśnienia w jamie brzusznej jest gładka, cienka, napięta, tak iż nie daje się ująć w fałdy. Natomiast skóra obrzękła jest ciastowata, o czym można przekonać się obmacywaniem. Po jej uchwyceniu dwoma palcami i uciśnięciu pozostaje zagłębienie trwające przez pewien czas. Blizny w okolicy brzucha mogą zależeć od przebytej operacji, o której chorzy nieraz zapominają w wywiadach, chociaż choroba, z którą się zgłaszają do lekarza, może być w związku z zabiegiem operacyjnym lub z chorobą, która była przyczyną operacji. Blizny linijne świadczą o wygojeniu rany przez rychłozrost, natomiast nieregularne szerokie powstają, gdy rana ropiała długo. Continue reading „Skóra brzucha w przypadkach znacznego zwiekszenia cisnienia w jamie brzusznej jest gladka, cienka, napieta, tak iz nie daje sie ujac w faldy”

Zamknięcie owalne otworu owalnego lub przeciwzakrzepowe vs przeciwpłytkowe po udarze ad 7

Żadna z powikłań proceduralnych nie doprowadziła do śmierci lub trwałej niepełnosprawności. Poważne działania niepożądane wystąpiły u 35,7% pacjentów w grupie zamykającej PFO iu 33,2% pacjentów w grupie leczonej wyłącznie przeciwpłytkowo (p = 0,56) (tabela S7 w dodatkowym dodatku). Wyniki w grupie przeciwzakrzepowej w porównaniu z grupą stosującą wyłącznie przeciwpłytkowo
Wyjściowa charakterystyka nie różniła się istotnie między grupą leczenia przeciwzakrzepowego i grupą przeciwpłytkową (w tym dane z grup randomizacji i 3, które zostały połączone do celów tej analizy) (Tabela oraz Tabela S8 w Dodatku uzupełniającym). Spośród 187 pacjentów w grupie antykoagulacyjnej 5 straciło czas obserwacji, nie otrzymywało antykoagulacji, a 38 zaprzestało leczenia przeciwzakrzepowego (z tego 3 uległ zamknięciu PFO). Spośród 174 pacjentów w grupie leczonej wyłącznie przeciwpłytkowo, został utracony w celu obserwacji i 9 przerwano leczenie (z których 3 przeszło zamknięcie PFO) (ryc. Continue reading „Zamknięcie owalne otworu owalnego lub przeciwzakrzepowe vs przeciwpłytkowe po udarze ad 7”

Taki zglebnik badani ucza sie szybko polykac bez ruchów wymiotnych i moga z nim pozostawac przez caly czas badania

Taki zgłębnik badani uczą się szybko połykać bez ruchów wymiotnych i mogą z nim pozostawać przez cały czas badania. Jeżeli przy tym następuje obfite wydzielanie śliny, badanemu poleca się, by jej nie połykał, lecz wypluwał. Śniadanie próbne. Zgłębnik służy do wydobycia zawartości żołądkowej na czczo oraz po zadziałaniu bodźca do pracy gruczołów żołądkowych. Z różnych bodźców naj większym rozpowszechnieniem w okresie zgłębników grubych cieszyło się próbne śniadanie Ewald-Boasa. Continue reading „Taki zglebnik badani ucza sie szybko polykac bez ruchów wymiotnych i moga z nim pozostawac przez caly czas badania”