Przewody półkoliste

Filed Under (Bez kategorii) by admin on 09-09-2016

0

Pierwsze fundamentalne doświadczenia nad czynnością przewodów półkolistych zawdzięczamy Flourensowi (1824). Flonrens stwierdził, iż po przecięciu przewodu półkolistego u gołębi występują silne, niedające się zatrzymać ruchy głowy, oczu i całego ciała w płaszczyźnie przeciętego przewodu. Ze spostrzeżeń tych wysnuł Flourens wniosek, iż przewody półkoliste są siedzibą siły, która w normalnych warunkach działa hamująco i miarująco na ruchy ciała.
Dopiero w roku 1870 wypowiedział Goltz zdanie że przewody półkoliste są organem równowagi ciała. Po nim występuje cały szereg autorów, jak Mach, Brener, Goltz, Crum Brown, Cyon, wreszcie Ewald, który to ostatni do wysokiego stopnia udoskonalił technikę doświadczalną na zwierzętach.
Typowem takiem doświadczeniem Ewalda jest następujące: Gałd odpreparował  pólkolisty u gołębia, poczem wywiercił mały otworek w kostnym kanale, odsłaniając przez to przewód błoniasty; światło przewodu półkolistego wypełnił plombą w ten sposób, iż ucisnął w zupełności przewód błoniasty, Przewód półkolisty był więc zamknięty w kierunku końca węższego, Pomiędzy plombą a bańką przewodu wywiercił Ewald drugi otwór, odsłaniając w drugiem miejscu przewód błoniasty. Ruch endolimfy mógł być więc dokładnie oznaczony, Otwór drugi bliższy bańce służył do kompresyi ewentualnie aspiracyi endolimfy. Przy uciśnięciu przewodu, endolimfa mogła przesuwać się tylko w kierunku bańki, przy aspiracyi ruch endolimfy w przewodzie był przeciwny. Otóż przy ucisku tegoż przewodu występował POwolny, poziomy ruch głowy i oczu ku stronie lewej. Przy aspiracyi występował powolny, poziomy ruch głowy i oczu ku stronie prawej. Doświadczenie to wykazuje zależność ruchów głowy i oczu od kierunku ruchu endolimfy w przewodzie. Podobnie po odsłonięciu przewodów pionowych mógł Ewald wywołać u zwierzęcia ruchy głowy i oczu w odpowiadających im płaszczyznach pionowych, [przypisy: klinika stomatologiczna warszawa, stomatologia dziecięca warszawa, stomatologia estetyczna, stomatologia estetyczna kraków ]
Doświadczenia C y on a na pojedynczych pvzewodach pólkolistyeh gołębia: po przecięciu kanału poziomego po jednej stronie wykonywa zwierzę ruchy głowy w obie strony, które jednak szybko ustępują. Ruchy te rozpoczynają się od tej strony, która była operowaną; jeżeli np. pvzecięto przewód półkolisty poziomy lewy, to zwierzę wykonywa ruch od strony lewej ku prawej, potem z powrotem i t. d. Ruchy te mają wyraźnie charakter ruchu wahadłowego, występnja one w płaszczyźnie poziomej, naokoło osi pionowej. Po przeeięeiu odpowiedniego kanału strony drugłej, ruchy te występują z gwałtowntł siłą i trwają znacznie dłużej. Siła tych ruchów zwiększa się stopniowo, aż gdy dojdzie do swego maximum, zwierzę traci rÓwnowagę, pada, wykonywa ruchy jak w maneżu etc. Jeśli weźmiemy zwierzę do ręki i dziób jego ustalimy, to udaje się tuchy głowy zatrzymać. Postawmy teraz ostrożnie zwierzę na stole, to zwierzę usiłuje z początku utrzymaÓ równowagę, przyczem stara się ono o trzeci punkt oparcia, podtrzym ując się albo ogonem albo ktÓrem4 ze skrzydeł. W tej postawie zwierzę przez kilka chwil może ustać spokojnie. Już przy lekkim nawet wstrząśnieniu głowy, po pewnym czasie nawet i bez tego, głowa zwierzęcia powoli siłą ciężkości Opada ku przodowi. Równocześnie z tym rozpoczynają się •Ałehy wahadłowe wraz z całym obrazem poprzednio wymienionym.

Ruchy prostolinijne

Filed Under (Bez kategorii) by admin on 09-09-2016

0

W otolitach szczupaka stwierdził Breuer mikroskopowo obecność szczeliny. W miejscu odpowiadajacem szczelinie powyższej wychodzą wloski, które pomiędzy sobą tworzą rodzaj błony wchodzącej. Całość tworzy jakby szynę odpowiadającą szczelinie otolita, otolit porusza się tylko wzdłuż tej sztucznej szyny. Otolit przesuwając się tylko wzdłuż osi podłużnej tej szyny, powoduje raz napięcie raz zwiotczenie włosków. U szczupaka mają być dwa kierunki ruchu otolitów. Czynność obu tych części jest wspólną, cały organ jest zmysłem regulacyi równowagi. Otocysty możemy wedle innych autorów uważać jako przyrząd regulujący innerwacyę i to w kierunku jej natężenia, czasu trwania i kolejności, wypełniają więc one ezynność energomierza.
Przy ruchach prostolinijnych nie przychodzi do przesuwania się endolimfy, nie przychodzi do podniet zakończeń nerwowych w grzebieniach bańkowych, ruch ten działa atoli jako bodziec na plamki słuchowe, powodując odpowiednio do ustawienia głowy różne ułożenie piasku usznego w stosunku do leżącej pod nim tkanki nerwowej. Ucisk piasku na podłoże będzie różny, odpowiednio do ustawienia głowy; organ ten więc służyłby do
uświadomienia położenia głowy w stosunku do pionu (Mach, Breuer). Za tem znaczeniem otolitów przemawiają doświadczenia Breuera na ludziach. Pewne ustawienia oczu są bez wątpienia zależne od położenia głowy w stosunku do linii pionu. I tak np. pochyleniu głowy ku przodowi towarzyszy podniesienie płaszczyzny patrzenia w stosunku do głowy, przy przechyleniu zaś głowy ku tyłowi występuje odpowiednie do tego obniżenie płaszczyzny patrzenia. U ludzi widzących nie występują powyższe ruchy oczu. U nich przy przechyleniu głowy ku stronie prawej lub lewej spotykamy obrotowy ruch oczu naokoło ich własnej osi. I te ruchy oczu, zdaje się, są zależne od zmiany położenia głowy do linii pionu.
Możnaby przypuszczać, iż zdolność ta uświadomienia położenia głowy do pionu t. j. do kierunku siły ciężkości zależy od zmysłu dotyku, Przeciwko temu jednak przemawia doświadczenie, iż jeżeli zanurzymy się w wodzie, wtedy wrażenia dotykowe znikają, pomimo tego atoli pozostaje zdolność oryentacyi (20 do pionu. Z tego już musimy wnosić, że w organizmie naszym znajduje się organ zmysłowy, oddziałujący na wrażenia kierunku siły ciężkości czyli linii pionu nawet  przestają działać na zmysł dotyku i wzroku. ze siedzibą tego zmysłu jest labirynt; za tem przemawia dalej spostrzeżenie (James), że głuchoniemi, u których skutkiem zniszczenia błędnika nie spotykamy zawrotu obrotowego, jeśli ich zanurzymy w wodzie przy zamkniętych oczach, tracą poczucie położenia ciała do pionu i doznają uczucia zawrotu głowy. [przypisy: klinika stomatologiczna warszawa, stomatologia dziecięca warszawa, stomatologia estetyczna, stomatologia estetyczna kraków]
To byłyby najrozmaitsze hipotezy tyczące się czynności przedsionka. Łączą się one do pewnego stopnia z hipotezami czynności przewodów półkolistych. Badania nad czynnością przewodów półkolistych obejmują już obecnie ogromną literaturę, są ściślejsze i dokładniejsze.