Powstawanie entoptycznyeh cieni naczyń siatkówkowych

Powstawanie entoptycznych cieni naczyń siatkówkowych wytlumaczyl Henryk Myller w następujący sposób: Jeśli jako źródła światła używamy płomienia świecy lub lampy, wtedy obraz tego płomienia wytworzony na siatkówce, w oku pogrążonem zresztą w ciemności, odbija promienie i oświetla nimi wnętrze gałki ocznej. O ile posługujemy się soczewką wypukłą, skupiając nią silne światło na przeświecającej twardówce oka, wtedy ten punkt ogniskowy stanowi również źródło światła, rozjaśniające wnętrze oka. W jednym i drugim przypadku rozgałęzienia tętnicy i żyły siatkówkowej, które, ja.k wiadomo, przebiegają w warstwie położonej przed warstwą pręcików i czopków, rzucają cienie, które przez tę wrażliwą warstwę mogą być odczute jako różnica w oświetleniu. Pozostaje tylko wytlumaczyć, dlaczego nie widzimy cieni tych w zwezanych warunkach, kiedy dzienne światło wpada do oka przez otwór źreniczny. Dzieje się tak dlatego, że owe części wrażliwej warstwy siatkówki, które stale są zasłonięte gałązkami naczyniowemi, przepuszczającemi małą tylko ilość światła, nie ulegają nigdy temu znużeniu, co części wystawione nieustannie na podniety świetlne, i dzięki temu posiadają wyższy stopień wrażliwości. Ta silniejsza wrażliwość sprawia, że zmniejszoną ilość światła w cieniu źrenicy i zajmie nowe położenie zatrzymując się nieruchomo w tej samej chwili, kiedyśmy gałkę oczną wstrzymali w obrocie. Oznacza to, że odnośne zaćmienie jest uwięzione w strukturze, czy to tkanki rogówkowej, ezy soczewkowej. Jeśli zaćmienie znajduje się przed płaszczyzną źrenicy plamka poruszy się zgodnie z ruchem oka, jeśli za płaszczyzną źrenicy h, przesunie się w kierunku przeciwnym. Jeśli zaćmienie znajduje się w samejże płaszczyźnie Źrenicy i, plamka nie wykona wcale ruchu pozornego i zachowa względem obwodu kręgu położenie niezmienione. Inaczej ma się rzecz z zaćmieniami ruchomemi. Przy najlżejszym ruchu oka poruszają się one również, ale mogąc płynąć swobodnie, czy to w ciele szklistem (o ile takowe jest patologicznie rozwodnionem), czy n. p. w cieczy wodnej przedniej komory, nie zatrzymują się w chwili wstrzymania obrotu oka, lecz płyną dalej na mocy bezwładności. O wiele ściślejsze oznaczenie położenia zaćmień w obrębie przeźroczystych środowisk oka daje się uskutecznić w sposób przedmiotowy, za pomocą wziernika ocznego, o którym będzie mowa w jednym z następnych rozdziałów. Purkinje (1819) pierwszy zwrócił uwagę na możność widzenia entoptycznych cieni rozgałęzień tętnicy i środkowej siatkówki (art etvena retinae). Wystarczy w ciemnym pokoju w niewielkiej odległości od oka z boku poruszać po brzegach, a ciemnym środku, albo odwrotnie. Są to drobne skazy, względnie wakuole w miąższu soczewki. Rzadko kiedy występują smugi ułożone w postaci ramion litery Y, względnie w postaci nieregularnie gwieździstej, zależnie od anatomicznego rozkładu włókien w soczewce. Natomiast bardzo często bywają dostrzegane i to nawet przez osoby nie obdarzone wcale szczególnym darem spostrzegawczym cienie drobnych ciałek półprzeźroczystych. O ile cienie te są tak wyraźne i duże, że się je widzi w zwyczajnych warunkach na byle jasnem, jednostajnie zabarwionem tle, muszą być uważane już za objaw patologiczny. Cienie te mają postać szarych punktów i niteczek, sznureczków z węzełkami, nieregularnych strzępków, kłaczków, błonek etc. [hasła pokrewne: urazym ulotka, sorbinian potasu rakotwórczy, nykturia, iwostin re actin ]