Przewody półkoliste

Pierwsze fundamentalne doświadczenia nad czynnością przewodów półkolistych zawdzięczamy Flourensowi (1824). Flonrens stwierdził, iż po przecięciu przewodu półkolistego u gołębi występują silne, niedające się zatrzymać ruchy głowy, oczu i całego ciała w płaszczyźnie przeciętego przewodu. Ze spostrzeżeń tych wysnuł Flourens wniosek, iż przewody półkoliste są siedzibą siły, która w normalnych warunkach działa hamująco i miarująco na ruchy ciała.
Dopiero w roku 1870 wypowiedział Goltz zdanie że przewody półkoliste są organem równowagi ciała. Po nim występuje cały szereg autorów, jak Mach, Brener, Goltz, Crum Brown, Cyon, wreszcie Ewald, który to ostatni do wysokiego stopnia udoskonalił technikę doświadczalną na zwierzętach.
Typowem takiem doświadczeniem Ewalda jest następujące: Gałd odpreparował  pólkolisty u gołębia, poczem wywiercił mały otworek w kostnym kanale, odsłaniając przez to przewód błoniasty; światło przewodu półkolistego wypełnił plombą w ten sposób, iż ucisnął w zupełności przewód błoniasty, Przewód półkolisty był więc zamknięty w kierunku końca węższego, Pomiędzy plombą a bańką przewodu wywiercił Ewald drugi otwór, odsłaniając w drugiem miejscu przewód błoniasty. Ruch endolimfy mógł być więc dokładnie oznaczony, Otwór drugi bliższy bańce służył do kompresyi ewentualnie aspiracyi endolimfy. Przy uciśnięciu przewodu, endolimfa mogła przesuwać się tylko w kierunku bańki, przy aspiracyi ruch endolimfy w przewodzie był przeciwny. Otóż przy ucisku tegoż przewodu występował POwolny, poziomy ruch głowy i oczu ku stronie lewej. Przy aspiracyi występował powolny, poziomy ruch głowy i oczu ku stronie prawej. Doświadczenie to wykazuje zależność ruchów głowy i oczu od kierunku ruchu endolimfy w przewodzie. Podobnie po odsłonięciu przewodów pionowych mógł Ewald wywołać u zwierzęcia ruchy głowy i oczu w odpowiadających im płaszczyznach pionowych, [przypisy: urazym ulotka, sorbinian potasu rakotwórczy, nykturia, iwostin re actin ]
Doświadczenia C y on a na pojedynczych pvzewodach pólkolistyeh gołębia: po przecięciu kanału poziomego po jednej stronie wykonywa zwierzę ruchy głowy w obie strony, które jednak szybko ustępują. Ruchy te rozpoczynają się od tej strony, która była operowaną; jeżeli np. pvzecięto przewód półkolisty poziomy lewy, to zwierzę wykonywa ruch od strony lewej ku prawej, potem z powrotem i t. d. Ruchy te mają wyraźnie charakter ruchu wahadłowego, występnja one w płaszczyźnie poziomej, naokoło osi pionowej. Po przeeięeiu odpowiedniego kanału strony drugłej, ruchy te występują z gwałtowntł siłą i trwają znacznie dłużej. Siła tych ruchów zwiększa się stopniowo, aż gdy dojdzie do swego maximum, zwierzę traci rÓwnowagę, pada, wykonywa ruchy jak w maneżu etc. Jeśli weźmiemy zwierzę do ręki i dziób jego ustalimy, to udaje się tuchy głowy zatrzymać. Postawmy teraz ostrożnie zwierzę na stole, to zwierzę usiłuje z początku utrzymaÓ równowagę, przyczem stara się ono o trzeci punkt oparcia, podtrzym ując się albo ogonem albo ktÓrem4 ze skrzydeł. W tej postawie zwierzę przez kilka chwil może ustać spokojnie. Już przy lekkim nawet wstrząśnieniu głowy, po pewnym czasie nawet i bez tego, głowa zwierzęcia powoli siłą ciężkości Opada ku przodowi. Równocześnie z tym rozpoczynają się •Ałehy wahadłowe wraz z całym obrazem poprzednio wymienionym.