Punkty bolesne stwierdza sie w tych samych chorobach, w których wykrywa sie je obmacywaniem

Punkty bolesne stwierdza się w tych samych chorobach, w których wykrywa się je obmacywaniem. Opukiwaniem można czasami stwierdzić je tam, gdzie obmacywanie daje wynik ujemny. Opukiwanie nadbrzusza stosuje się także w celu uzyskania dodatkowych objawów pozwalających łącznie z innymi objawami rozstrzygnąć, czy guz wyczuwalny w nadbrzuszu jest usadowiony w żołądku. Różnicowanie guzów żołądka. Skojarzone badanie obmacywaniem i opukiwaniem nadbrzusza umożliwia różnicowanie guzów żołądka z guzami przedniej ściany brzucha, wątroby, trzustki, węzłów chłonnych zaotrzewnych, okrężnicy poprzecznej i sieci większej. Od guzów przedniej ściany brzucha odróżnia się guzy żołądka na tej podstawie, że w miarę coraz większego napinania się po, włok brzusznych wyczuwa się je coraz gorzej, aż wreszcie stają się one niewyczuwalne. Natomiast guzy przedniej ściany brzucha przedmięśmowe i śródmięśniowe w tych warunkach uwidoczniają się bardziej. Wprawdzie guzy zamięśniowe przedniej ściany brzucha także stają się niewyczuwalne podczas zwiększonego napięcia powłok brzusznych, odróżniają je jednak od guzów żołądka inne ich cechy. Mianowicie guzy przedniej ściany brzucha, bez względu na ich siedzibę w stosunku do mięśni brzusznych, mają ruchomość oddechową strzałkową, tzn. grzbietowo-brzuszną, nie zaś osiową, a odgłos onukowy w ich obrębie jest stłumiony, w przeciwieństwie do guzów żołądka, w obrębie których odgłos opukowy bywa przeważnie bębenkowy. [przypisy: locacid opinie, nykturia, piperine forte skutki uboczne ]