Ruchy prostolinijne

W otolitach szczupaka stwierdził Breuer mikroskopowo obecność szczeliny. W miejscu odpowiadajacem szczelinie powyższej wychodzą wloski, które pomiędzy sobą tworzą rodzaj błony wchodzącej. Całość tworzy jakby szynę odpowiadającą szczelinie otolita, otolit porusza się tylko wzdłuż tej sztucznej szyny. Otolit przesuwając się tylko wzdłuż osi podłużnej tej szyny, powoduje raz napięcie raz zwiotczenie włosków. U szczupaka mają być dwa kierunki ruchu otolitów. Czynność obu tych części jest wspólną, cały organ jest zmysłem regulacyi równowagi. Otocysty możemy wedle innych autorów uważać jako przyrząd regulujący innerwacyę i to w kierunku jej natężenia, czasu trwania i kolejności, wypełniają więc one ezynność energomierza.
Przy ruchach prostolinijnych nie przychodzi do przesuwania się endolimfy, nie przychodzi do podniet zakończeń nerwowych w grzebieniach bańkowych, ruch ten działa atoli jako bodziec na plamki słuchowe, powodując odpowiednio do ustawienia głowy różne ułożenie piasku usznego w stosunku do leżącej pod nim tkanki nerwowej. Ucisk piasku na podłoże będzie różny, odpowiednio do ustawienia głowy; organ ten więc służyłby do
uświadomienia położenia głowy w stosunku do pionu (Mach, Breuer). Za tem znaczeniem otolitów przemawiają doświadczenia Breuera na ludziach. Pewne ustawienia oczu są bez wątpienia zależne od położenia głowy w stosunku do linii pionu. I tak np. pochyleniu głowy ku przodowi towarzyszy podniesienie płaszczyzny patrzenia w stosunku do głowy, przy przechyleniu zaś głowy ku tyłowi występuje odpowiednie do tego obniżenie płaszczyzny patrzenia. U ludzi widzących nie występują powyższe ruchy oczu. U nich przy przechyleniu głowy ku stronie prawej lub lewej spotykamy obrotowy ruch oczu naokoło ich własnej osi. I te ruchy oczu, zdaje się, są zależne od zmiany położenia głowy do linii pionu.
Możnaby przypuszczać, iż zdolność ta uświadomienia położenia głowy do pionu t. j. do kierunku siły ciężkości zależy od zmysłu dotyku, Przeciwko temu jednak przemawia doświadczenie, iż jeżeli zanurzymy się w wodzie, wtedy wrażenia dotykowe znikają, pomimo tego atoli pozostaje zdolność oryentacyi (20 do pionu. Z tego już musimy wnosić, że w organizmie naszym znajduje się organ zmysłowy, oddziałujący na wrażenia kierunku siły ciężkości czyli linii pionu nawet  przestają działać na zmysł dotyku i wzroku. ze siedzibą tego zmysłu jest labirynt; za tem przemawia dalej spostrzeżenie (James), że głuchoniemi, u których skutkiem zniszczenia błędnika nie spotykamy zawrotu obrotowego, jeśli ich zanurzymy w wodzie przy zamkniętych oczach, tracą poczucie położenia ciała do pionu i doznają uczucia zawrotu głowy. [przypisy: urazym ulotka, sorbinian potasu rakotwórczy, nykturia, iwostin re actin]
To byłyby najrozmaitsze hipotezy tyczące się czynności przedsionka. Łączą się one do pewnego stopnia z hipotezami czynności przewodów półkolistych. Badania nad czynnością przewodów półkolistych obejmują już obecnie ogromną literaturę, są ściślejsze i dokładniejsze.