Strategia testowa i nie-lecznicza dla onchokomeraz w obszarach endemicznych Loa loa ad 6

Linia przerywana (iloraz szans 1) reprezentuje brak powiązania. Stała (iloraz szans 0,017) reprezentuje iloraz szans zdarzeń niepożądanych, gdy wszystkie współzmienne są ustawione na zero. Gęstość mikrofilarową L. loa mierzono jako liczbę mikrofilarii L. loa (mf) na mililitr krwi. Ov16 IgG4 + oznacza dodatni wynik testu dla przeciwciał IgG4 przeciwko antygenowi Ov16, a Ov16 IgG4- wynik ujemny dla przeciwciał IgG4 przeciwko antygenowi Ov16. I słupki wskazują 95% przedziały ufności. Zarówno L. microfilominia L., jak i obecność przeciwciał IgG4 przeciwko Ov16 oceniano w 888 z 934 uczestników, którzy zgłosili zdarzenie niepożądane, wśród których 384 (43,2%) nie miało ani L. loa microfilaremia, ani przeciwciał anty-Ov16 IgG4, 198 ( 22,3%) posiadało tylko mikrofibię L. loa, 212 (23,9%) zawierało tylko przeciwciała IgG4 skierowane przeciwko Ov16, a 94 (10,6%) wykazywało zarówno przeciwciała L. loa microfilaremia, jak i anty-Ov16 IgG4. Analiza regresji wieloczynnikowej wykazała, że zdarzenia niepożądane występowały istotnie częściej wśród starszych uczestników, uczestników płci żeńskiej oraz uczestników z przeciwciałami L. loa microfilaremia lub anty-Ov16 IgG4 (Figura 2). Ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych związanych z obecnością przeciwciał IgG4 przeciwko Ov16 było podobne do ryzyka związanego z gęstością mikrofilarową L. loa wynoszącą do 8000 mf na mililitr krwi (iloraz szans odpowiednio 1,61 i 1,71) i wynosiło w przybliżeniu połowa ryzyka związanego z gęstością mikrofilarową L. loa od 8001 do 20 000 mf na mililitr (iloraz szans 3,00). Ryzyko zdarzeń niepożądanych związanych zarówno z mikrofilazją L. loa, jak i obecnością przeciwciał IgG4 przeciwko Ov16 było podobnie zwiększone wśród uczestników z gęstością mikrofilarową L. loa od do 8000 mf na mililitr (iloraz szans 2,47) oraz wśród uczestników z gęstość mikrofilarowa L. loa od 8001 do 20 000 mf na mililitr (iloraz szans 2,57). Udział populacyjny zdarzeń niepożądanych wynosił 8,0% dla gęstości mikrofilarnej L. loa od do 8000 mf na mililitr, 8,3% dla gęstości mikrofilarowej L. loa od 8001 do 20 000 mf na mililitr i 12,2% dla obecności antygenu -Ov16 Przeciwciała IgG4.
Umowa między LoaScope a grubą mikroskopią z wymazu krwi
Ryc. 3. Ryc. 3. Skumulowany rozkład częstości występowania gęstości mikrofilarowej L. loa w populacjach testowanych. Wyłożenie (8000 mf na mililitr krwi) wykorzystano w celu uzyskania informacji istotnych ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia niepożądanych zdarzeń dla każdego uczestnika; wszystkie osoby z gęstością mikrofilarową L. loa między punktem odcięcia i punktem odcięcia 3 podczas pierwszych 2 tygodni badania oraz w punkcie odcięcia 2 po pierwszych 2 tygodniach zostały poinformowane – przed leczeniem ivermectin – że mogą mieć łagodne niekorzystne zdarzenia. Dla osób z gęstością mikrofilarową L. loa poniżej wartości granicznej zaproponowano leczenie ivermectin, bez żadnego innego konkretnego komunikatu. Wartość graniczna 2 i wartość graniczna 3 były progami ryzyka stosowanymi do wykluczenia osób z dystrybucji ivermectin. Dwa tygodnie po rozpoczęciu badania początkowy próg ryzyka wynoszący 26 000 mf na mililitr (granica odcięcia 3) został obniżony do 20 000 mf na mililitr (wartość graniczna 2) po wystąpieniu krwotoku spojówkowego u uczestnika z L
[patrz też: wkładki pod pachy rossmann, locacid opinie, locacid cena ]