W przeciwienstwie do guzów okreznicy poprzecznej, guzom zoladka nie towarzysza objawy zwezenia jelit

W przeciwieństwie do guzów okrężnicy poprzecznej, guzom żołądka nie towarzyszą objawy zwężenia jelit. Nadto guzy okrężnicy poprzecznej po rozdęciu żołądka przesuwają się ku dołowi, czasami na wzór guzów odźwiernika także i w prawo, a po rozdęciu jelita grubego nie zmieniają swego położenia lub przesuwają się nieco ku dolowi. Badanie zachowania się guzów brzusznych w związku z rozdymaniem żołądka i jelita grubego straciło w obecnym czasie znacznie na swej wartości, zależnie od rozbudowy metod badania radiologicznego narządów brzusznych. Ma ono obecnie zastosowanie wtedy, gdy badanie radiologiczne jest niedostępne. Prócz objawów, uzyskiwanych obmacywaniem i opukiwaniem, w różnicowaniu siedziby guzów brzusznych bierze się pod uwagę także inne objawy różne, zależnie od tego, w którym narządzie jest usadowiony guz. Osłuchiwanie brzucha. Osłuchiwanie brzucha w nauce o chorobach narządu trawienia odgrywa znacz. nie mniejszą rolę ni obmacywanie i opukiwanie. Metodą tą stwierdza się szmery pluskające w nadbrzuszu (str. 120), kurczenie w jelitach, gdy w nich znajduje się płyn obok znacznej ilości gazów oraz tarcie otrzewne w przypadkach suchego zapalenia otrzewnej. Duże znaczenie rozpoznawcze ma stała cisza martwa w obrębie brzucha, znamienna dla niedrożności jeIit (ileus paralyticus). [podobne: proteza acetalowa, eurespal syrop, skiaskopia ]