Wrażenia wzrokowe i dotykowe

Same wrażenia wzrokowe i dotykowe nie są w stanie zastąpić czynności labiryntu.
U różnych gatunków zwierząt usunięcie błędnika wywołuje różne zaburzenia. I tak u królików jednostronne usunięcie labiryntu wywołuje okręcanie się całego ciała naokoło jego osi podłużnej w kierunku strony operowanej. Ruchy te obrotowe ciała wywołane są tern, iż kończyny po stronie nieoperowanej ulegają wyprostowaniu, skutkiem ecego zwierzę skręca się ku stronie przeciwnej, aż wreszcie pada na grzbiet. Zwierzę usiłuje się podnieść, a gdy się mu to uda, ruchy rotacyjne występują z powrotem,
Jeśli u psa usuniemy po jednej stronie błędnik, to zauważyć można następujące objawy (Beyer, Lewandowski): pies okazuje wyraźną niechęć do ruchów, dąży on do oparcia się na jakimś przedmiocie i to stroną operowaną; głowa jest dość często zwróconą ku stronie operowanej i jest w ten sposób skręconą, że strona operowana głowy zwróconą jest ku dołowi, U psa w ten sposób operowanego widać obawę zwracania się ku stronie operowanej, podczas biegu zwierzę niejednokrotnie pada ku stronie operowanej.
Przy badaniu oczu zauważymy drganie gałek ocznych (nystagmus),  przeważnie stronę nieoperowaną. Zmiany te powoli ustępują tak, że po kilku tygodniach stwierdzamy u zwierzęcia tylko nieznaczne zaburzenia. W żadnym atoli stadyum pooperacyjnym nie można  było stwierdzić różnicy w sile i napięciu obu stron ciała.
Jeżeli teraz usuniemy labirynt po stronie drugiej, to przede wszystkiem zwiększa się wspomniana powyżej niechęć psów do ruchów postępowych. Chód psa staje się niepewnym, powolniejszym, więeej ostrożnym, pojedyncze kroki psa są drobniejsze, zwierzę niechętnie schodzi n. p. ze schodów, podczas tego usiłuje ono jedną stroną Ciała opierać się o mur. Również skakanie przez przeszkody jest nienormalne i wykonywane z niechęcią. Wybitnem jest osłabienie muskulatury szyi; charakteryzuje się ono chwianiem się głowy i ruchami wahadłowymi głowy przy potrząsaniu zwierzęcia. Tego osłabienia napięcia w innych mięśniach nie można było zauważyć. Po pewnym przeciągu czasu zaburzenia powyższe przeważnie się wyrównywały, pozostawały tylko wyraźne objawy zmniejszonego napięcia, mięśni szyjnych.
Wspomniano, iż za pośrednictwem jąder dra Bechterowa nerw przedsionkowy się z iądrami mięśni ocznych. Przy drażnieniu nerwu przedsionkowego występują ruchy oczu, znane pod nazwą nystagmus. Powyżej przytoczyłem doświadczenie Ewalda, które wykazało, iż drganie gałek ocznych występuje zawsze w płaszczyźnie podrażnionego przewodu pólkolistego. Podczas atoli gdy u zwierząt występuje przy drażnieniu przewodów półkolistych nystagmus nie tylko oczu ale i głowy to  u ludzi spotykamy tylko nystagmus oczu.
Baranyemu i jego następcom zawdzięczamy cały szereg metod badania sprawności błędnika u ludzi, [hasła pokrewne: aplefit opinie, locacid opinie, eurespal syrop, hydroxyzinum dawkowanie ]
Drżenie oczu  u ludzi jest to jedyny prawie objaw przedmiotowy w zbiorze objawów zawrotu głowy, czyli zaburzeń w sprawności błędnika. Inne objawy są podmiotowe.
Badanie błędnika ma za zadanie oznaczyć przede wszystkiem znaczenie jego dla organizmu, u ludzi zaś obok tego badanie sprawności błędnika ma znaczenie rozpoznawcze.
Podczas gdy powyższe badania mogły być uskuteczni one tylko na zwierzętach, to nystagmus możemy badać i u ludzi. W wyjątkowych tylko przypadkach, przy odsłonięciu n. p. przewodów półkolistych możnaby doświadczenie wprost wykonać u ludzi.