Zmiany ilościowe

Zmiana jakości polega na tem, że po działaniu pewnego ciała smakowego, smak drugiego ciała wydaje nam się innym niż zazwyczaj. I tak np. po wyplukaniu ust roztworem chloranu potasu, wydaje nam się czysta woda słodką, wypłukanie ust siarkanem miedzi sprawia, że dym cygar wydaje się słodkim.
Zmiany ilościowe są analogiczne do zjawisk kontrastu z dziedziny zmysłu wzroku. Tu należą np. następujące spostrzeżenia: napoje kwaskowate lub owoc kwaśny wydają nam się o wiele kwaśniejszemi, jeżeli przedtem spożyliśmy coś słodkiego. Nawet bardzo słabe roztwory, nie dające jeszcze żadnego wrażenia smakowego, mogą taki objaw kontrastu wywołać, I tak proc. roztwór NaCl, którego nie jesteśmy w stanie smakiem odróżnić od zwyklej wody, czyni smak roztworu cukru o wiele słodszym (Zuntz). Podobnie działają bardzo słabe roztwory chininy.
W zmyśle smaku zauważa się także zjawiska wrażeń następowych. Występują bądź pod postacią dłuższego trwania czucia smakowego już po połknięciu substancyi smakowej, bądź pod postacią „posmaku tj. odmiennego smaku niż miała dana substancya. W Obu przypadkach mamy właściwie do czynienia z podrażnieniem czysto objektywnem, tj. czucie następowe wywołane bywa pozostałemi w fałdach błony śluzowej cząstkami ciała smakowego. „Posmak pochodzi wtedy z drugiej substancyi, którą silniejsza pokrywała, albo jest następstwem zmian chemicznych, którym ciało w ustach podlegało. Czasem takie „następowe czucie smakowe (pozornie podmiotowe) zjawia się dopiero w dłuższy czas po spożyciu danej substancyi smakowej (n. p. chininy). I wtedy także jest to czucie przedmiotowe, a wywołane jest przez to, że ciało to dostawszy się do obiegu krwi, wydziela się następnie ze Śliną i drażni narząd smakowy. To też smak gorzki czujemy w ustach także po zażyciu chininy w opłatku, zatem pomimo, że w czasie zażywania nie stykała się wcale z narządem smaku.
Objawów znużenia w dziedzinie zmysłu smaku nie zauważono .
Wrażenia smakowe mają podobnie jak węchowe wyraźne zabarwienie czuciowe. Smak słodki jest wogóle przyjemny szczególnie dzieciom, nawet w znacznem zgęszczeniu. Inne rodzaje smaku są w znacznem natężeniu nieprzyjemne. I w mowie ludzkiej też określenia „słodki, „gorzki, „kwaśny używane bywają często w znaczeniu przenośnem na wyrażenie własności czysto abstrakcyjnych, uczuciowych. [podobne: piperine forte skutki uboczne, locacid cena, ile zarabia dentysta, sartany ]
Skóra jest narządem zmysłowym, zapomocą którego odbieramy  szereg wrażeń, jak ciepło, zimno, dotyk, ból, swiąd i łaskotanie. Są to wrażenia proste, które zwyczajnie nie dochodzą oddzielnie do naszej świadomości, tylko w postaci wrażeń złożonych, jako połączenia kilku wymienionych wrażeń. Tak np. odczuwamy za dotknięciem skóry ciepłym przedmiotem nietyłko ciepło, ale także i dotyk; wrażenia te możemy jednak łatwo od siebie oddzielić. Blix i Golds e h e id gr wykazali, że_pa skórz& ypzmieszęzene obok siebie drobne, Ściśle od siebie odgraniczone pola, z których jedne zady•ażnione wywołują wrażenie ciepła inne wrażenie zigyyygnuę_ykpŔey yrażęyie ucisky; F rey wykazał nadto istnienie punktóy, których  zadra żnienie Oaje czucie bolu. Punkty te oddziaływują w myśl prawa o swoistej energii zmysłów na różne bodźce swoiście; i tak wywołuje prąd elektryczny, zastosowany na punkty zimna, uczucie zimna, na punkty bolu, uczucie bolu itd. Drażnienie punktu zimna daje zarówno przy drażnieniu ciepłem jak zimnem zawsze czucie zimna. Z tego swoistego oddziaływania punktów zmysłu skórnego na bodźce zewnętrzne wynika, że dla każdego rodzaju czucia skór muszvistnieŕ_oddzielne włókna i zakończenia nerwowe. Zatem
Fiz010gia czł0Tieka.    41
przemawia także fakt, że pojedyncze rodzaje czucia skórnego są w różnych miejscach skóry rozmaicie rozwinięte; tak np. mamy w końcach palców doskonale czucie dotyku, a słabe czucie temperatury, które na twarzy i na tułowiu jest dobrze rozwinięte.