Zmysł smaku

Kubki smakowe składają się z grupy wrzecionowatych komórek, między któremi znajdują, się cieniutkie, ostateczne zakończenia nerwów smakowych. Komórki te są dwojakiego rodzaju: podstawowe i smakowe. Komórki smakowe są ku zewnętrznemu końcowi kubka ostro zakończone i opatrzone krótkim pręcikiem. Cały kubek smakowy kształtu baryłki jest tak otoczony i nakryty nabłonkiem błony śluzowej, że tylko jego koniuszek staje się dostępny przez drobny otworek gustatorius. Włókna nerwowe bezrdzenne wchodzą do kubka od podstawy, aż do otworka kubka.
Nerwami smakowymi są: Nerw języko-gardłowy (uervus glosso-phargngeus), który zaopatruje tylną część języka i podniebienie. . Nadto nerw błędny (oagus) unerwia  kubki smakowe nagłośni i krtani.
Podnietę odpowiednią dla zmysłu smaku stanowią pewne substancye, zwane ciałami smakowemi. Jako takie ciała, mogą służyć tylko substancye rozpuszczalne lub ciecze, a także gazy rozpuszczone (absorbowane) w cieczach, lub niektóre wolne gazy. Ciała nierozpuszczalne nie wywołują wrażeń smakowych. Co do koloidów, nie można z wszelką pewnością orzec, ezy mogą pobudzić narząd smaku. Albowiem trudno ciała koloidalne otrzymać w stanie zupełnie czystym, a powtóre w jamie ust szybko ulegają przemianom chemicznym, których produkty rozpuszczalne mogą pobudzać narząd smaku. Nie wiemy jednak, jakie to własności chemiczne lub fizyczne nadają ciału zdolność drażnienia organów smakowych i czynią go ciałem smakowem. Nawet ogólna ostrożnie wypowiedziana teza: że kwasy posiadają smak kwaśny, a wiele soli słony, że alkaloidy po większej części są gorzkie, a węglowodany przeważnie słodkie. już przekracza to, czego nas uczy doświadczenie. Albowiem nawet nie wszystkie kwasy posiadają smak kwaśny i nie wszystkie ciała o smaku kwaśnym są kwasami w znaczeniu chemicznem. Szczególnie jest konstytucya chemiczna ciał słodkich. Obok bardzo licznych gatunków cukrów i innych ciał organicznych z rozmaitych grup (glykozydy, chloroform) nawet i niektóre substancye nieorganiczne posiadają smak słodki, jak np. octan ołowiowy, niektóre połączenia berylu; odwrotnie zaś smak mannozy prawozwrotnej, a więc gatunku cukru, jest gorzki. Podobnie i konstytucya ciał o smaku gorzkim jest bardzo różnorodna. Nie mamy zatem żadnych podstaw, na których moglibyśmy oprzeć zdanie, jaki zachodni związek między budową ciala chemicznego, a smakiem, który ono wywołuje. [podobne: piperine forte skutki uboczne, locacid cena, ile zarabia dentysta, sartany ]
Narząd smaku może także być pobudzony prądem elektrycznym, który wywołuje wyraźne czucia smakowe; mianowicie kolo anody powstaje czucie smaku kwaśnego, kolo katody występuje smak ługowaty lub gorzki. T. zw. smak elektryczny, zwłaszcza smak kwaśny z anody, występuje także wyraźnie, jeżeli elektrody nie dotykają się języka, lecz przyłożymy je do skóry głowy lub twarzy w ten sposób, by gałązki prądu przechodziły przez język; czucie smakowe jest wtedy nawet bardziej czyste. Kwestya, czy ten tak zwany smak elektryczny jest następstwem bezpośredniego działania prądu elektrycznego jako podniety, czy też pochodzi z elektrolitycznych przemian chemicznych, które prąd powoduje w tkankach, nie jest dotąd — mimo licznych badań — stanowczo rozstrzygniętą.