Doświadczenia Scheinerowskiego

Doświadczenia Scheinerowskiego przeprowadza się z dwoma otworkami z których jeden zasłonięty jest szkiełkiem czerwonem c, a drugi zielonem. Wiadomo, że patrzą przez takie otworki na świecący punkt w ekranie, który znajduj się w punkcie sprzężonym z siatkówką naszego oka, widzimy go pojedyńczo. Jeśli oko jest miarowe, musi ten punkt świetlny znajdować się tak daleko, żeby promienie idące od niego do oka mogły być uważane za równoległe. Jeżeli oko ma n. p. myopię 2,0 D, wtedy płytki po załamaniu w oku spotkają się na siatkówce i wytworzą pojedyńczy obraz punktu świecącego. Krótko mówiąc, punkt dali wzrokowej jest zawsze punktem sprzężonym bo wychodzące promienie zbierają się na siatkówce, w każdym innym przypadku przy użyciu dwóch otworków musi powstać na siatkówce obraz podwójny, przy użyciu trzech obraz potrójny i t. d. Jeśli punkt świetlny umieścimy bliżej niż punctun remotum badanego oka, wtedy rozbieżność promieni jest za wielka, oko skupia je zatem poza siatkówką, a na siatkówce powstają dwa barwne obrazki, ułożone zgodnie, jak kolorowe szkiełka przed otworkami płytki ale na podstawie znanego prawa odwrotnej projekcyi, oko widzi punkty świetlne ułożone przeciwnie, t. j, czerwony po stronie zielonego szkiełka, i vice versa, Jeżeli punkt świetlny umieścimy poza punctun remotum badanego oka, rozbieżność promienistatyczną, wnioskujemy, że odległe przedmioty widzi wyraźnie bez pomocy akomodacyi. Obliczenia wykazują, że w oku zredukowanem, które spogląda na przedmiot 7odległy, wyraźny obraz tego przedmiotu, przy spoczynku akomodacyi, powstaje w płaszczyźnie 0,06 mm. dalej położonej, niż w chwili, gdy oko patrzy w dal nieskończoną. Mimo tego jednak widzimy ten przedmiot zupełnie wyraźnie bez pomocy akomodacyi, a to dzięki temu, że grubość warstwy pręcików i czopków wynosi właśnie przeciętnie 0,06 mm., toteż wyraźny obraz nie wykracza jeszcze poza tę gdy spoglądamy na przedmiot znajdujący się bliżej, płaszczyzna wyraźnego obrazu przesuwa się już poza siatkówkę n. jeśli odległość wynosi 1 metr, m., wtedy różnica wynosi 0,30 mm., 0,62 mm., 1,27 mm. i oko musi za pomocą akomodacyi zwiększyć swoje zalamywanie ażeby ten wyraźny obraz sprowadzić w obręb warstwy pręcików i czopków. W każdym razie dzięki tej grubości warstwy wrażliwej istnieje możność widzenia wyraźnego, przy jednym i tym samym stopniu napięcia akomodacyi, dwóch przedmiotów, z których jeden leży w nieco mniejszej odległości od oka niż drugi. Tak n. p, możemy widzieć wyraźnie litery druku wpatrując się w koniec pióra lub ostro zakrojonego ołówka, trzymanego cokolwiek bliżej od tych liter. Ta różnica odległości jest tu wogóle bardzo mała i tem mniejsza, im bliżej oka, coraz to zaś większa, im dalej, Widzieliśmy wyżej, że poza 5 metrów różnica ta staje się już niezmiernie wielką, sięga bowiem w nieskończoność. wykazaliśmy mianowicie, że oko przy zupełnym spoczynku akomodacyi widzi równie wyraźnie przedmioty w odległości metrów, w odległości nieskończenie wielkiej. Z tem ograniczeniem przyjąć należy wnioski oparte na doświadczeniu z woalką. [więcej w: cerazette ulotka, mercilon cena, niedomoga ciałka żółtego, proteza acetalowa ]