Mieszanie woni

Próg czucia węchowego jest zależnie od natury substancyi woniejącej bardzo rozmaity. Celem oznaczenia tego progu postępowano w ten sposób, że pewne ilości substancyi woniejącej umieszczano w oznaczonej objętości powietrza i badano, w jakiem rozcieńczeniu można jeszcze daną woń odczuć i poznać. Przekonano się przy tern, że niektóre substancye już w niesłychanie drobnych ilościach mogą dawać wrażenia węchowe. I tak wystarczy do tego ; kamfory mg., różnych essencyi i olejków mg., sztucznego piżma mg., a merkaptanu mg. w 1 litrze powietrza.
O wiele wygodniejszy sposób badania podał Zwardemaaker, któremu zresztą fizyologia zawdzięcza dokładne opracowanie zmysłu powonienia, Zastosował on do tego celu przyrząd zwany olfaktometrem. Polega ten przyrząd na tern, że prąd powietrza idący przez rurkę, której ściany sporządzone są z ciała woniejącego, tem silniejszej nabierze woni, im dłuższą jest rurka. Olfaktometr składa się z rurki szklanej s odpowiednio zgiętej na jednym końcu, który wprowadza się do nozdrza, na drugi zaś koniec nasuwa się rurkę sporządzoną ze substancyi woniejącej n. p. kauczuku, albo z glinki porowatej, którą zwilżyć można dowolną cieczą woniejącą. Jeżeli rurkę zewnętrzną nasuniemy całkowicie na szklaną, to do nosa dostawać się będzie powietrze czyste bez woni; jeżeli zaś rurkę zewnętrzną wysuniemy częściowo poza szklaną, to powietrze przechodząc przez nią, zabierać będzie cząstki woniejące, i to tem więcej, im [dłuższy kawałek rurki k wystawać będzie na zewnątrz.Czułość powonienia możemy zatem mierzyć (olfaktometrya) przez przesuwanie rury woniejącej, a Zwardemaaker nawet wprowadził jednostkę czułości powonienia, którą nazwał olfakeyą (woń dostarczona przez 1 cm. rurki kauczukowej) tego przyrządu można także porównywać siłę woniejącą różnych ciał (odorymetrya).
Porównanie badania czułości powonienia różnych osób wykazały, że zachodzą pod tym względem bardzo znaczne indywidualne różnice. U kobiet zmysł powonienia jest czulszy niż u mężczyzn, u dzieci czulszy niż u dorosłych. [patrz też: piperine forte skutki uboczne, locacid cena, ile zarabia dentysta, sartany ]
Za pomocą olfaktometru można także badać zjawisko mieszania się woni i to nawet w ten sposób, że używa się podwójnego olfaktometru, to znaczy wprowadza się dwa różne ciała woniejące oddzielnie każde przez inne nozdrze. Przychodzi wtedy bądź do kompensacyi, bądź do prawdziwego zmieszania. Dwa ciała woniejące mogą nawzajem się kompensować, to znaczy zupełnie się znosić tak, że nie powstaje żadne wrażenie węchowe (nawet wtedy, gdy nie zachodzą żadne procesy chemiczne między temi ciałami). Gdy wonie się mieszają, powstaje czucie odmienne od woni każdego z użytych składników (analogia z mieszaniem barw); takie mieszanie powstaje n. p. przy równoczesnem wąchaniu waniliny i bromu, terpentyny i ksylolu i t. d.