Nystagmus

Objawy towarzyszące nystagmus natury już to podmiotowej już to przedmiotowej. Weźmy jako przykład przedsionkowy obrotowy nystagmus ku stronie prawej, wywołany już to sztucznie, już to jakiemiś zmianami patologicznemi w przedsionku. Otóż jako objaw tego drżenia występuje; a) rzekome obracanie się przedmiotów ku stronie prawej w swych najrozmaitszych odmianach, b) dość często przy otwartych, z reguły przy zamkniętych oczach występuje uczucie padania ku stronie prawej (przy obrotowym nystagmus ku stronie prawej). Przy zamkniętych oczach skierowanie wzroku ku stronie prawej t, j. ku stronie szybszej fazy nystagmus wywołuje zwiększenie się tego uczucia padania, c) jeżeli podczas trwania drżenia badaną osobę postawimy w położeniu jak przy badaniu objawu Romberga t. j. z zamkniętemi oczyma i z nogami zbliżonemi, to pada ona na lewo. Jeżeli obrócimy głowę badanej osoby 0 900 ku stronie prawej, to pada ku przodowi, jeżeli zwrócimy głowę 0 900 ku stronie lewej, to pada ku tyłowi. I przy tych doświadczeniach, podobnie jak przy doświadczeniach na zwierzętach, ruchy ciała odbywają, się w tej samej płaszczyźnie, w którą skierowany jest nystagmus, kierunek zaś ruchów ciała jest odwrotny do kierunku szybszej fazy nystagmus, d) czasem równo z nystagmus występuje zaciemnienie pola widzenia, widzenie barwne, widzenie iskier przed oczyma, e) występowanie nudności i wymiotów, f) zblednięcie, czasem rumieniec na twarzy, bicie serca,  spieszenie i pogłębienie oddechów, g) przytomność przeważnie zostaje, u niektórych chorych przychodzi czasem w tym kierunku do ciężkich zaburzeń.
Doświadczenia nad zachowaniem się przy ruchu obrotowym były poprzednio robione i u zwierząt, u nich można obserwować objawy przedmiotowe, usuwają się zaś od naszej obserwacyi objawy podmiotowe. [przypisy: aplefit opinie, locacid opinie, eurespal syrop, hydroxyzinum dawkowanie ]
Powyższe wyniki doświadczeń zrozumieć, musimy przeto przyjąć obecność organu zmyslowego umiejscowionego w głowie organu, który ulega podrażnieniu przy ruchach obrotowych w najrozmaitszych plaszczyznach. Teoryę tę potwierdzają także doświadczenia James a, Kreidla, Brueka nad głuchoniemymi. Otóż u głuchoniemych (w pewnym procencie przypadków, t. j. tam gdzie występuje zniszczenie zupełne błędnika) brak jest zawrotu obrotowego.  ruchu obrotowym biernym przy zamkniętych oczach nie otrzymujemy u głuchoniemych drżenia gałek ocznych ani z początkiem obrotu ani w chwili ustania ruchu obrotowego. Również u zwierząt pozbawionych błędnika i o oczach zamkniętych nie otrzymujemy nystagmus. Badanie czynności przedsionka pomocy kalorycznej : metoda ta polega na przestrzykiwaniu ucha wodą o temperaturze niższej lub też wyższej od temperatury ciała. Używamy więc wody o ciepłocie od 27—200 lub też ponad 400. Britinings wykazał, iż u zdrowego człowieka występuje nystagmus przy zużyciu około 70 cm. wody o ciepłocie 270, przy używaniu wody o ciepłocie 200 już po. użyciu 60 cm. Przy użyciu wody o ciepłocie ciała nie występuje. Badanie metodą kaloryczną stanowi postęp, podczas bowiem gdy przy nystagmus obrotowym wywołujemy równoczesne podrażnienie obu przedsionków, to przy tej próbie możemy badać aparat przedsionkowy tak prawy jak i lewy zupełnie oddzielnie