Od guza watroby odróznia guz zoladka: 1) ruchomosc przy obmacywaniu oraz w zwiazku ze zmiana polozenia ciala


Od guza wątroby odróżnia guz żołądka: 1) ruchomość przy obmacywaniu oraz w związku ze zmianą położenia ciała; 2) odgłos opukowy bębenkowy lub przytłumiono-bębenkowy w obrębie guza; 3) guz żołądka daje się oddzielić od łuku żebrowego; 4) inne zachowanie się guza po rozdęciu żołądka oraz jelita grubego; zmianę położenia guza żołądka w tych warunkach p. str. 123-124; guz wątroby po rozdęciu żołądka przesuwa się ku górze i w prawo i nieco ku przodowi, a po rozdęciu jelita grubego – ku górze i nieco ku przodowi, czasami także w prawo, w razie zaś silnego rozdęcia powietrzem zgięcia wątrobowego okrężnicy – nieco w lewo; bardzo duży guz wątroby nie zmienia swego położenia po rozdęciu żołądka i jelita grubego. Od powiększonych węzłów chłonnych zaotrzewnych odróżnia się guz żołądka na tej podstawie, że guzy żołądka 1) mają ruchomość oddechową osiową, także palpacyjną i w związku ze zmianą położenia ciała; j eżeli nie są zrosłe, natomiast guzy gruczołowe są nieruchome; 2) zachowują ęię odmiennie po rozdęciu żołądka oraz jelita grubego niż guzy węzłowe, które w tych warunkach nie zmieniają swego polożenia. [patrz też: locacid opinie, choroba raynauda objawy, puls wałcz ]