Róznica guzów zoladka od guzów trzustki

Różnica guzów żołądka od guzów trzustki polega na tym, że guzy żolądka: 1) są ruchome podczas oddychania, obmacywania i w związku ze zmianą położenia ciała, jeżeli nie są zrosłe, natomiast guzy zwęzłowe są nieruchome; 2) okazują inne zachowanie się po rozdęciu żołądka oraz jelita grubego, mianowicie guzy trzustki po rozdęciu żołądka stają się niewyczuwalne, w przypadka-ch zaś znacznego opadnięcia żołądka wyczuwa się je powyżej krzywizny mniejszej, a po rozdęciu jelita grubego nie zmieniają położenia. W przeciwieństwie do guzów sieci większej, w obrębie guza żołądka odgłos opukowy jest bębenkowy, położenie guza jest głębsze, stosunek do rozdymania żołądka i jelit jest inny. Odgłos opukowy w miejscu guza sieci jest stłumiony. Wyjątek stanowią tylko guzy sieci płaskie o niewielkim wymiarze strzałkowym, np. rak pancerzewaty sieci, w obrębie którego odgłos opukowy często bywa bębenkowy, zależnie od drgań powietrza w jelitach znajdujących się tuż poza rakiem. Rozdymanie żołądka przesuwa guzy sieci ku dolowi, a czasami na wzór guzów odźwiernika także i w prawo, rozdymanie zaś jelita grubego odsuwa je ku dołowi i zbliża do przedniej ściany brzusznej. Jeżeli guz sieci jest zrosły ze ścianą brzucha, to po rozdęciu jelita grubego powstaje w ścianie brzusznej, odpowiednio do miejsca zrostu, ograniczone zagłębienie . [hasła pokrewne: eurespal syrop, locacid opinie, sartany ]