Ryzyko złamania i leczenie kwasem zoledronowym u mężczyzn z osteoporozą AD 2

Mężczyźni zagrożeni złamaniami zwykle nie są identyfikowani lub leczeni Kwas zoledronowy (Reclast, Novartis Pharmaceuticals, Aclasta, Novartis Pharma) to bisfosfonian podawany dożylnie. W dawce 5 mg raz w roku ma działanie przeciwzłamaniowe u kobiet po menopauzie z osteoporozą i pozytywny wpływ na gęstość mineralną kości u mężczyzn.13,14 Nasze wieloośrodkowe, randomizowane, prospektywne badanie oceniało wpływ kwasu zoledronowego na ryzyko kręgosłupa złamanie u mężczyzn z osteoporozą.
Metody
Uczestnicy
Mężczyźni w wieku od 50 do 85 lat, którzy mieli pierwotną osteoporozę lub osteoporozę związaną z niskim poziomem testosteronu, byli uprawnieni do udziału, jeśli mieli wynik gęstości mineralnej kości T score wynoszący -1,5 lub mniej (w oparciu o specyficzne dla urządzenia wartości referencyjne dla mężczyzn) przy całkowita szyja biodra lub szyjki kości udowej oraz od jednego do trzech przeważających złamań kręgów o stopniu łagodnym lub umiarkowanym, jak oceniono za pomocą zmodyfikowanej półilościowej metody opracowanej przez Genant i wsp. 15. Mężczyźni bez złamań byli kwalifikowani, jeśli mieli gęstość mineralną kości T score – 2,5 lub mniej w całym biodrze, szyjce kości udowej lub odcinku lędźwiowym kręgosłupa.
Kryteria wykluczenia obejmowały cztery lub więcej przeważających złamań kręgów; poziom 25-hydroksywitaminy D mniejszy niż 15 ng na mililitr (37,4 nmola na litr) podczas przesiewania; wyjściowa niewydolność nerek (obliczony klirens kreatyniny, <30,0 ml na minutę) 16; poziom alkalicznej fosfatazy w surowicy jest wyższy niż 1,5-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu lub aminotransferazy asparaginianowej lub aminotransferazy alaninowej powyżej 3-krotności górnej granicy prawidłowego zakresu; hiperkalcemia lub hipokalcemia; nadwrażliwość na bisfosfoniany; i leczenie ranelinianem strontu lub fluorkiem sodu. Pacjenci, którzy otrzymywali leczenie doustnymi lub dożylnymi bisfosfonianami, teryparatydem, kalcytoniną lub doustnymi lub dożylnymi glukokortykoidami, byli uprawnieni, jeśli wcześniej określone kryteria wymywania zostały spełnione przed randomizacją. W przypadku doustnych bisfosfonianów okres wymywania wynosił 2 lata (jeśli był stosowany przez .48 tygodni), rok (jeśli był stosowany przez> 8, ale <48 tygodni) lub 6 miesięcy (jeśli był stosowany przez> 2, ale . 8 tygodni); w przypadku dożylnych bisfosfonianów okres wymywania wynosił 2 lata. W przypadku terapii teryparatydem lub innymi hormonami przytarczyc okres wymywania wynosił 3 miesiące (jeśli był stosowany przez . tydzień). W przypadku kalcytoniny okres wymywania wynosił 6 miesięcy (jeśli był stosowany przez .12 tygodni) lub 3 miesiące (jeśli był stosowany przez .4, ale <12 tygodni). W przypadku doustnych lub dożylnych glikokortykoidów okres wymywania wynosił rok. Dodatkowe kryteria wykluczenia obejmowały stosowanie testosteronu w ciągu roku przed randomizacją, stosowanie sterydów anabolicznych lub hormonu wzrostu w ciągu 6 miesięcy przed randomizacją oraz leczenie jakimkolwiek badanym lekiem lub lekami, urządzeniami lub oboma środkami w ciągu 30 dni przed randomizacją; obustronna wymiana stawu biodrowego; i czynna nadczynność tarczycy, pierwotna nadczynność przytarczyc lub niedoczynność przytarczyc [podobne: aplefit opinie, eurespal syrop, urazym ulotka ]