Terapia tlenowa w podejrzeniu ostrego zawału mięśnia sercowego ad

W tym kontekście nie ma testów, które pozwoliłyby ocenić twarde kliniczne punkty końcowe w odniesieniu do użycia tlenu w tym kontekście. W związku z tym skuteczność rutynowej tlenoterapii u pacjentów z zawałem serca pozostaje wysoce niepewna. Dlatego przeprowadziliśmy randomizowane badanie kliniczne oparte na rejestrach, aby ocenić wpływ terapii tlenowej na śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny po roku wśród pacjentów z podejrzeniem zawału mięśnia sercowego, którzy nie mieli hipoksemii na początku badania.
Metody
Wersja próbna
Oznaczanie roli tlenu w podejrzeniu ostrego zawału mięśnia sercowego (DETO2X-AMI) było wieloośrodkowym, opartym na rejestracjach, randomizowanym, opartym na rejestracjach, otwartym badaniu z grupą kontrolną, w którym porównano rutynową uzupełniającą terapię tlenową z otaczającym powietrzem. leczenie pacjentów z podejrzeniem zawału mięśnia sercowego, którzy nie mieli hipoksemii na początku badania. W badaniu wykorzystano krajowy kompleksowy szwedzki system sieciowy w celu poprawy i rozwoju opieki opartej na dowodach w chorobach serca, ocenianej zgodnie z zalecanymi metodami (SWEDEHEART) (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie 11) w celu rejestracji pacjentów i zbieranie danych.
Projekt badania i metody zostały opisane i opublikowane poprzednio12. Zatwierdzenie protokołu uzyskano z regionalnej komisji ds. Oceny etyki w Göteborgu i Szwedzkiej Agencji ds. Produktów Medycznych. Sponsorem testowym był Institutet Karolinska. Badania i zarządzanie danymi, monitoring i analizy statystyczne zostały przeprowadzone w Centrum Badań Klinicznych w Uppsali na Uniwersytecie w Uppsali. Proces został przeprowadzony i rękopis napisany przez autorów (szczegóły podano w Dodatku Dodatkowym), który zdecydował się przesłać manuskrypt do publikacji. Autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność danych i wszystkich analiz oraz za wierność próby w protokole i planie analizy statystycznej, które są dostępne pod adresem. Agencje finansujące nie miały dostępu do danych próbnych i nie miały żadnej roli w projektowaniu, wdrażaniu ani raportowaniu testów. Nie otrzymano sponsoringu ani finansowania ze źródeł branżowych ani dla źródeł zysku.
Pacjenci
Pacjenci, którzy zgłosili się do usług pogotowia ratunkowego, oddziałów ratunkowych, jednostek opieki wieńcowej lub laboratoriów cewnikowania uczestniczących szpitali, zostali ocenieni pod kątem kwalifikowalności. Uczestnicy badania musieli mieć co najmniej 30 lat i mieć objawy sugerujące zawał mięśnia sercowego (definiowany jako ból w klatce piersiowej lub duszność) przez mniej niż 6 godzin, nasycenie tlenem o wartości 90% lub wyższe w pulsoksymetrii oraz zmiany elektrokardiograficzne wskazujące na niedokrwienie13 lub podwyższone poziomy troponiny sercowej T lub I przy przyjęciu (tj. powyżej ustalonej lokalnie granicy decyzyjnej dla rozpoznania zawału mięśnia sercowego). Aby umożliwić pełne monitorowanie szwedzkiego rejestru ludności, zapisano tylko obywateli szwedzkich, którzy mieli unikalny osobisty numer identyfikacyjny.
Pacjenci, którzy otrzymywali trwającą terapię tlenową, a także ci, którzy mieli zatrzymanie akcji serca lub mieli zatrzymanie akcji serca między prezentacją a przyjęciem do badania (dla których normalnie zapewniono by tlenoterapię z dużym przepływem), zostali wykluczeni
[podobne: dentysta mikroskop kraków, mercilon cena, locacid cena ]